Shivashtakam,శివాష్టకం

శివాష్టకం అనేది హిందూమతంలోని ప్రధాన దేవతలలో ఒకరైన శివునికి అంకితం చేయబడిన ఎనిమిది శ్లోకాలతో కూడిన భక్తి గీతం. ఈ శ్లోకం శివుని యొక్క వివిధ కోణాలను మరియు లక్షణాలను హైలైట్ చేస్తుంది. శివాష్టకం యొక్క ఆంగ్ల అనువాదం ఇక్కడ ఉంది.

 

Shivashtakam,శివాష్టకం Lyrics – Shivashtakam,శివాష్టకం


Shivashtakam,శివాష్టకం


Singer Shivashtakam,శివాష్టకం

Lyrics

ప్రభుం ప్రాణనాథం విభుం విశ్వనాథం

జగన్నాథ నాథం సదానంద భాజామ్ ।

భవద్భవ్య భూతేశ్వరం భూతనాథం,

శివం శంకరం శంభు మీశానమీడే ॥ 1 ॥

గళే రుండమాలం తనౌ సర్పజాలం

మహాకాల కాలం గణేశాది పాలమ్ ।

జటాజూట గంగోత్తరంగైర్విశాలం,

శివం శంకరం శంభు మీశానమీడే ॥ 2॥

ముదామాకరం మండనం మండయంతం

మహా మండలం భస్మ భూషాధరం తమ్ ।

అనాదిం హ్యపారం మహా మోహమారం,

శివం శంకరం శంభు మీశానమీడే ॥ 3 ॥

వటాధో నివాసం మహాట్టాట్టహాసం

మహాపాప నాశం సదా సుప్రకాశమ్ ।

గిరీశం గణేశం సురేశం మహేశం,

శివం శంకరం శంభు మీశానమీడే ॥ 4 ॥

గిరీంద్రాత్మజా సంగృహీతార్ధదేహం

గిరౌ సంస్థితం సర్వదాపన్న గేహమ్ ।

పరబ్రహ్మ బ్రహ్మాదిభిర్-వంద్యమానం,

శివం శంకరం శంభు మీశానమీడే ॥ 5 ॥

కపాలం త్రిశూలం కరాభ్యాం దధానం

పదాంభోజ నమ్రాయ కామం దదానమ్ ।

బలీవర్ధమానం సురాణాం ప్రధానం,

శివం శంకరం శంభు మీశానమీడే ॥ 6 ॥

శరచ్చంద్ర గాత్రం గణానందపాత్రం

త్రినేత్రం పవిత్రం ధనేశస్య మిత్రమ్ ।

అపర్ణా కళత్రం సదా సచ్చరిత్రం,

శివం శంకరం శంభు మీశానమీడే ॥ 7 ॥

హరం సర్పహారం చితా భూవిహారం

భవం వేదసారం సదా నిర్వికారం।

శ్మశానే వసంతం మనోజం దహంతం,

శివం శంకరం శంభు మీశానమీడే ॥ 8 ॥

స్వయం యః ప్రభాతే నరశ్శూల పాణే

పఠేత్ స్తోత్రరత్నం త్విహప్రాప్యరత్నమ్ ।

సుపుత్రం సుధాన్యం సుమిత్రం కళత్రం

విచిత్రైస్సమారాధ్య మోక్షం ప్రయాతి ॥

 

 

Shivashtakam,శివాష్టకం Watch Video

Leave a Comment