Karimalai Velasina Ayyappa Song Lyrics,కరిమల లో వెలిసిన అయ్యప్ప సాంగ్ లిరిక్స్

Karimalai Velasina Ayyappa song Lyrics Lyrics – కరిమల లో వెలిసిన అయ్యప్ప సాంగ్ లిరిక్స్


Starring: Sai Kiran
Music : SM Praveen
Lyrics-KRishna Rao
Singers :N/A
Producer: SM Praveen
Director: SM Praveen
Year: 2014

 

Lyrics

కరిమలలో వెలసిన సాంగ్ లిరిక్స్

కరిమలలో వెలసిన పెన్నిధివే మా అయ్యప్పా

నియమాలకు దొరికిన సన్నిధివే మా అయ్యప్పా

కరిమలలో వెలసిన పెన్నిధివే మా అయ్యప్పా

నియమాలకు దొరికిన సన్నిధివే మా అయ్యప్పా

దుష్ట శిక్షణకు శిష్ట రక్షణకు వేదభూమిలో అవతరించితివి

నీ మాలనే ధరియింఛగా కరుణించితివా అయ్యప్పా

కరిమలలో వెలసిన పెన్నిధివే మా అయ్యప్ప

నియమాలకు దొరికిన సన్నిధివే మా అయ్యప్పా

విష్ణుతేజమూ వీరశైవమూ

ఒక్క రూపమై ఉద్భవించితివి

పందళరజుకు దత్తపుత్రుడై

ప్రజల మన్ననా పొందినావులే

తండ్రి రాజ్యమును వారసత్వముగ

తాను ఏలుటకు తల్లి ఓర్వదట

పులినే పాలను అడిగి తెమ్మనె

పులినే తెచ్చిన ఘనుడవు నీవట

సురముని వందిత హరిహరి నందన

సుమములు కూర్చుదు స్వామీ

కంఠమాలతో మణిదీపులతో

మణికంఠునిగా పేరుగాంచితివి

అరణ్యమందున బంధిపోటును

హతమార్చుటకై వెళ్ళినావట

నిన్ను చూసినా నిముషమందునే

బందిపోటులో మార్పువచ్చెనట

శరణే వేడుతు చరణం పట్టగా

కనులా గంగతో పాదం కడగగ

అడవుల వచ్చే భక్తుల రక్షణ

వరముగ ఇచ్చిన స్వామి

మహిషి మూలమున మూడు లోకములు

భాధనొందెనని బ్రహ్మ చెప్పగా

కలియుగమ్మున కలత తీర్పగా

మహిషి చంపిన మహితాత్ముడవు

మహిషి శాపము తొలగి పోవగా

లీలా వతిగా నిన్ను వలచెనట

స్వామీ ఏలుకో అనుచూ కోరగా

నీతో పెళ్ళికి ఒకటే నియమము

కన్నెస్వాములిక ఎన్నడు రారో

అదే ముహూర్తము అనెను

భక్తి భావమే మాలధారణము

బంధ విముక్తమె ముక్తి దాయకము

భూమి శయనము ఏక భుక్తము

సాధు సజ్జన నిత్య సంగమము

పాప భారమే నెత్తికెత్తెనట

కళ్ళు ముళ్ళు ఇక కాలిమెత్తలట

నెయ్యి కొబ్బరి చేరి శబరి గిరి

అభిషేకించును హరిహరానందును

జ్యోతి స్వరూపా కాంతి ప్రదీపా

వరములు కురియుము స్వామి.

కరిమలలో వెలసిన పెన్నిధివే మా అయ్యప్పా

నియమాలకు దొరికిన సన్నిధివే మా అయ్యప్పా

దుష్ట శిక్షణకు శిష్ట రక్షణకు వేదభూమిలో అవతరించితివి

నీ మాలనే ధరియింఛగా కరుణించితివా అయ్యప్పా

కరిమలలో వెలసిన పెన్నిధివే మా అయ్యప్ప

నియమాలకు దొరికిన సన్నిధివే మా అయ్యప్పా 

 

Karimalai Velasina Ayyappa song Lyrics Watch Video

 

Karimalalo Velasina Pennidhive Ma Ayyappa

Niyamalaku Dorikina Sannidhive Ma Ayyappa

Karimalalo Velasina Pennidhive Ma Ayyappa

Niyamalaku Dorikina Sannidhive Ma Ayyappa

Dusta Siksanaku Sista Rakshanaku Vedabhumilo Avatarinchitivi

Ni Malane Dhariyinchaga Karuninchitiva Ayyappa

Karimalalo Velasina Pennidhive Ma Ayyappa

Niyamalaku Dorikina Sannidhive Ma Ayyappa

Visnutejamu Virasaivamu

Okka Rupamai Udbhavinchitivi

Pandalarajuku Dattaputrudai

Prajala Mannana Pondinavule

Tandri Rajyamunu Varasatvamuga

Tanu Elutaku Talli Orvadata

Puline Palanu Adigi Temmane

Puline Teccina Ghanudavu Nivata

Suramuni Vandita Harihari Nandana

Sumamulu Kurcudu Svami

Kanthamalato Manidipulato

Manikanthuniga Peruganchitivi

Aranyamanduna Bandhipotunu

Hatamarcutakai Vellinavata

Ninnu Chusina Nimusamandune

Bandipotulo Marpuvachhenata

Sarane Vedutu Charanam Pattaga

Kanula Gangato Padam Kadagaga

Adavula Vachhe Bhaktula Raksana

Varamuga Ichhina Svami

Mahisi Mulamuna Mudu Lokamulu

Bhadhanondenani Brahma Cheppaga

Kaliyugammuna Kalata Tirpaga

Mahisi Champina Mahitatmudavu

Mahisi Sapamu Tolagi Povaga

Lila Vatiga Ninnu Valacenata

Svami Eluko Anuchu Koraga

Nito Pelliki Okate Niyamamu

Kannesvamulika Ennadu Raro

Ade Muhurtamu Anenu

Bhakti Bhavame Maladharanamu

Bandha Vimuktame Mukti Dayakamu

Bhumi Sayanamu Eka Bhuktamu

Sadhu Sajjana Nitya Sangamamu

Papa Bharame Nettikettenata

Kallu Mullu Ika Kalimettalata

Neyyi Kobbari Cheri Sabari Giri

Abhisekinchunu Hariharanandunu

Jyoti Svarupa Kanti Pradipa

Varamulu Kuriyumu Svami.

Karimalalo Velasina Pennidhive Ma Ayyappa

Niyamalaku Dorikina Sannidhive Ma Ayyappa

Dusta Siksanaku Sista Raksanaku Vedabhumilo Avatarinchitivi

Ni Malane Dhariyinchhaga Karuninchitiva Ayyappa

Karimalalo Velasina Pennidhive Ma Ayyappa

Niyamalaku Dorikina Sannidhive Ma Ayyappa