Chittu Chittula Bomma Shivuni Mudhula Gumma,చిత్తూ చిత్తుల బొమ్మ శివుని ముద్దుల గుమ్మ

Chittu Chittula Bomma shivuni mudhula gumma,చిత్తూ చిత్తుల బొమ్మ శివుని ముద్దుల గుమ్మ

 

ఏమిమి పువ్వోప్పునే గౌరమ్మ

 చిత్తూ చిత్తుల బొమ్మ శివుని ముద్దుల గుమ్మ

చిత్తూ చిత్తుల బొమ్మ శివుని ముద్దుల గుమ్మ

బంగారు బొమ్మ దొరికేనమ్మో ఈ వాడలోన

చిత్తూ చిత్తుల బొమ్మ శివుని ముద్దుల గుమ్మ

బంగారు బొమ్మ దొరికేనమ్మో ఈ వాడలోన (1)

రాగిబింద తీసుక రమణి నీళ్లకు వోతే

రాములోరు ఎదురయ్యే నమ్మో ఈ వాడలోన

చిత్తూ చిత్తుల బొమ్మ శివుని ముద్దుల గుమ్మ

బంగారు బొమ్మ దొరికేనమ్మో ఈ వాడలోన (2)

వెండి బింద తీసుక వెలది నీళ్లకు వోతే

వెంకటేశుడెదురాయే నమ్మో ఈ వాడలోన

చిత్తూ చిత్తుల బొమ్మ శివుని ముద్దుల గుమ్మ

బంగారు బొమ్మ దొరికేనమ్మో ఈ వాడలోన (3)

బంగారు బింద తీసుక బామ్మా నీళ్లకు వోతే

భగవంతుడెదురాయే నమ్మో ఈ వాడలోన

చిత్తూ చిత్తుల బొమ్మ శివుని ముద్దుల గుమ్మ

బంగారు బొమ్మ దొరికేనమ్మో ఈ వాడలోన (4)

పగిడి బింద తీసుక పడతి నీళ్లకు వోతే

పరమేశు డెదురాయే నమ్మో ఈ వాడలోన

చిత్తూ చిత్తుల బొమ్మ శివుని ముద్దుల గుమ్మ

బంగారు బొమ్మ దొరికేనమ్మో ఈ వాడలోన (5)

ముత్యాల బింద తీసుక ముదిత నీళ్లకు వోతే

ముద్దుకృష్ణుడెదురాయే నమ్మో ఈ వాడలోన

చిత్తూ చిత్తుల బొమ్మ శివుని ముద్దుల గుమ్మ

బంగారు బొమ్మ దొరికేనమ్మో ఈ వాడలోన (6)

ఈ వాడ వాడవాడల్లోన బతుకుమ్మ సమయంలో మార్మోమ్రోగుతుంది.

 

ఈ పాటలన్నీ బతుకమ్మ సమయంలో మన అడబిడళ్ళు పడుతూనే ఉంటారు ,   అంతేకాకుండా ప్రతి గ్రామంలో బతుకమ్మ పండుగకు ప్రతి ఒక్కరూ ఈ పాటలు పాడుతూ.. బతుకమ్మను సంతోషంగా గడుపుతారు .

Chittu Chittula Bomma shivuni mudhula gumma,చిత్తూ చిత్తుల బొమ్మ శివుని ముద్దుల గుమ్మ